ไปอิจฉาที่ดาวอังคาร https://minah.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=18-01-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=18-01-2012&group=1&gblog=15 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลสมาบัติ และ นิโรธสมาบัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=18-01-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=18-01-2012&group=1&gblog=15 Wed, 18 Jan 2012 11:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=18-01-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=18-01-2012&group=1&gblog=14 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดเป็นพรหมเมื่อสิ้นกัป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=18-01-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=18-01-2012&group=1&gblog=14 Wed, 18 Jan 2012 11:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-12-2011&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-12-2011&group=1&gblog=13 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[ทศบารมี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-12-2011&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-12-2011&group=1&gblog=13 Fri, 23 Dec 2011 14:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-08-2011&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-08-2011&group=1&gblog=12 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณี พระให้พรขณะบิณฑบาต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-08-2011&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-08-2011&group=1&gblog=12 Mon, 22 Aug 2011 20:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=12-04-2011&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=12-04-2011&group=1&gblog=11 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วย บัณเฑาะก์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=12-04-2011&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=12-04-2011&group=1&gblog=11 Tue, 12 Apr 2011 19:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=11-04-2011&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=11-04-2011&group=1&gblog=10 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูบาอาจารย์ ญาติธรรมห้องศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=11-04-2011&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=11-04-2011&group=1&gblog=10 Mon, 11 Apr 2011 11:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=11-04-2011&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=11-04-2011&group=1&gblog=9 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[อายุพระศาสนา กับ พระอริยสงฆ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=11-04-2011&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=11-04-2011&group=1&gblog=9 Mon, 11 Apr 2011 19:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=26-02-2011&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=26-02-2011&group=1&gblog=8 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[5 ผู้ถูกธรณีสูบสมัยพุทธกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=26-02-2011&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=26-02-2011&group=1&gblog=8 Sat, 26 Feb 2011 21:35:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=27-01-2011&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=27-01-2011&group=1&gblog=7 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วย โทษของมิจฉาทิฏฐิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=27-01-2011&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=27-01-2011&group=1&gblog=7 Thu, 27 Jan 2011 0:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=24-01-2011&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=24-01-2011&group=1&gblog=6 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วย เนื้อคู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=24-01-2011&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=24-01-2011&group=1&gblog=6 Mon, 24 Jan 2011 1:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=5 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=5 Sun, 23 Jan 2011 13:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=4 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวินัย ถึง ภิกษุณี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=4 Sun, 23 Jan 2011 21:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=3 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมทาน คือทานอันสูงสุด?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=23-01-2011&group=1&gblog=3 Sun, 23 Jan 2011 21:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-01-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-01-2011&group=1&gblog=2 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-01-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-01-2011&group=1&gblog=2 Sat, 22 Jan 2011 13:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-01-2011&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-01-2011&group=1&gblog=1 https://minah.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วย น้ำปานะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-01-2011&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=minah&month=22-01-2011&group=1&gblog=1 Sat, 22 Jan 2011 1:12:30 +0700